kinderen

Werkwijze

De kindercoach werkt oplossingsgericht. Spelenderwijs werk ik samen met het kind en/of de ouders aan oplossingen voor het probleem.

Het kind leert vaardigheden die hem/haar verder helpen. Samen ontdekken we welke kwaliteiten en vaardigheden het kind bezit, en hoe hij/zij deze kan inzetten in situaties die hij of zij moeilijk vindt.

De kindercoach loopt een stukje mee op het pad van het kind en de ouders, en leert het kind om gemakkelijker zijn of haar problemen op te lossen. Een kindercoach is geen therapeut, maar kan wel de ondersteuning bieden die een kind nodig kan hebben. Een coach stelt vragen, luistert, begeleidt, stimuleert en spiegelt het gedrag aan de hand van verschillende technieken.

Laagdrempelig!

Het inschakelen van een kindercoach kan een oplossing zijn, als ouders de stap naar een kindertherapeut of kinderpsycholoog te groot of zelfs onnodig vinden. De kindercoach werkt met verschillende methoden, technieken en materialen. Ik werk vanuit de “stoplichtmethode”. Ouders/kind komen bij mij met een hulpvraag (rood) en willen graag dat hun stoplicht weer op groen gaat. Verder werk ik met de thermometer, kaartspellen, coachingskaarten en rollenspel.
Het doel van de kindercoach is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering. Door middel van coaching wil ik het kind laten groeien in zijn/haar eigen zelfvertrouwen. Er is coaching totdat het kind weer zelf verder kan en wil.

Methode: ik leer leren

Ik werk veel met de methode 'Ik leer leren'.
Hoe komt het dat het ene kind wel faalangstig wordt en het andere niet? En hoe kun je het beste reageren op een kind wat last heeft van faalangst. Met dit videoblog krijg je meer inzicht.